רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' עמיחי מזר

האוניברסיטה העברית בירושלים
ארכאולוגיה

פרופ' דוד מילשטיין

מכון ויצמן למדע
כימיה אורגנית

פרופ' בילי מלמן

אוניברסיטת תל-אביב
היסטוריה

פרופ' אבישי מרגלית

האוניברסיטה העברית בירושלים
פילוסופיה

פרופ' רפאל משולם

האוניברסיטה העברית בירושלים
כימיה