פרופ' הלל פורסטנברג
החטיבה באקדמיה : מדעי הטבע
שנת בחירה :   1974  תשל''ד
 
האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי : מתמטיקה