רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מפעל האונומסטיקון של ארץ ישראל

מפעל האונומסטיקון של ארץ ישראל
מפעל האונומסטיקון של ארץ ישראל (The Onomasticon of Iudaea•Palaestina and Arabia in the Greek and Latin Sources) מרכז את כל המובאות ביוונית ובלטינית המזכירות שמות גאוגרפיים ואתניים בארץ ישראל ובסביבתה הקרובה מאמצע המאה הרביעית לפני הספירה (ערב כיבוש הארץ בידי אלכסנדר הגדול) ועד הכיבוש המוסלמי באמצע המאה השביעית לספירה. את המפעל יזם בשנות השישים של המאה העשרים פרופ' מיכאל אבי-יונה ז"ל, ופרופ' יורם צפריר ז"ל עמד בראשו משנות השבעים ועד למותו בכסלו תשע"ו (נובמבר 2015).
 
המובאות לוקטו מכל המקורות הידועים ביוונית ובלטינית - יותר מ-1,300 טקסטים שנכתבו או נערכו על ידי למעלה מ-750 כותבים ועורכים, ובהם חיבורים גדולים, מכתבים, דרשות, רשימות מנהליות וכנסייתיות, כתובות ומטבעות - וכן ממקורות בלשונות המזרח, בעיקר סורית, אם אלה תורגמו מן היוונית. שמות המקומות מסודרים בערכים על פי סדר האל"ף-בי"ת, ובכל ערך הקטעים מובאים בלשון המקור ובתרגום לאנגלית בלוויית הערות טקסטואליות חיוניות, דיון גאוגרפי-היסטורי ובמקומות רבים גם דיון ארכאולוגי, וכן ביבליוגרפיה מחקרית רלוונטית. בכל מקום שהדבר אפשרי מצוינים זיהוי האתר ותיאורו בהסתמך על מחקר עדכני. 
איסוף החומר הידוע הסתיים כבר לפני שנים, ומאז הצוות עוסק בעריכה, בעדכון ובהכנה לדפוס.
 
הכרך הראשון, מאת לאה די סגני ויורם צפריר עם יהודית גרין, יצא לאור בשנת 2015. כרך זה מביא טקסטים מרכזיים ארוכים שמוזכרים בהם שמות רבים ולפיכך הם מצוטטים בערכים שונים, וכן רשימה מוערת של המקורות הראשוניים, רשימת קיצורים כללית, רשימה של כל המקומות שייכללו בסדרה, מבוא ומפתחות. ריכוז הטקסטים המרכזיים בכרך הראשון מאפשר גישה נוחה אל הנוסח המלא שלהם, שכן בערכים עצמם יופיעו רק מובאות קצרות הנוגעות במישרין לערך עצמו.
 
הכרך השני (שיודפס בשני חלקים) מכיל את הערכים המתחילים באות A, ובכללם הערך Arabia העצום. הכרך יובא לדפוס בקרוב.
 
בינתיים מתקדמת מאוד עבודת העריכה של כרך האות B ונמשכת העבודה על הכרכים האחרים.