רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פרופסור ידין דודאי - יו"ר החטיבה למדעי הטבע

פרופסור ידין דודאי - יו"ר החטיבה למדעי הטבע
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
שנת בחירה: תשע"ד 2014
מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: מדעי המוח