רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פרופסור איתמר וילנר - יו"ר החטיבה למדעי הטבע

פרופסור איתמר וילנר - יו"ר החטיבה למדעי הטבע
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
שנת בחירה: תשס''ג 2002 
האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: כימיה