רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פרופסור יוסף קפלן - יו"ר החטיבה למדעי הרוח

פרופסור יוסף קפלן - יו"ר החטיבה למדעי הרוח
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
שנת בחירה: תשס"ד 2004 
האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: היסטוריה, תולדות עם ישראל