רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פרופ' סרג'יו הרט - יו"ר החטיבה למדעי הרוח

פרופ' סרג'יו הרט - יו"ר החטיבה למדעי הרוח
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
שנת בחירה: תשס"ו 2006 
האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מתמטיקה, כלכלה