הרצאת אורח: Prof. Kesavan Veluthat על History and Historiography in Constituting a Region: The Case of Kerala
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הרצאת אורח: Prof. Kesavan Veluthat על History and Historiography in Constituting a Region: The Case of Kerala

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והספרייה הלאומית מתכבדות להזמינכם להרצאת אורח
מועד האירוע: כ"ו במרחשוון תשע"ז, 27 בנובמבר 2016, בשעה 18:00
מקום האירוע: בית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
בהשתתפות: