רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הרצאתו של Prof. Antonio Damasio, University of Southern California

מועד האירוע: י"א בשבט תשע"ז, 7 בפברואר 2017, בשעה 18:00
מקום האירוע: בית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
 
בהשתתפות: