הכינוס השנתי השמיני של מרכז הקשר ויריד תעסוקה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הכינוס השנתי השמיני של מרכז הקשר ויריד תעסוקה

קליטה במחקר בישראל באקדמיה ובתעשייה
מועד האירוע: ט' בטבת תשע"ח, 27 בדצמבר 2017, בשעה 12:00
מקום האירוע: בית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
בהשתתפות: