רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין: Prof. David Reitze

מועד האירוע: י״ט באדר תשע"ח, 6 במרס 2018, בשעה 19:30
מקום האירוע: בית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
בהשתתפות: