רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

כינוס בנושא התפתחות המדע בשבעים שנותיה של מדינת ישראל

מועד האירוע: י' באייר תשע"ח, 25 באפריל 2018, בשעה 09:45
מקום האירוע: בית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בהשתתפות: