רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון לכבוד פרופ' נדב נאמן בהגיעו לגבורות

מועד האירוע: כ"ח באדר א' תשע"ט, 5 במרס 2019, בשעה 14:30
מקום האירוע: בית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בהשתתפות: