רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ההרצאה השנתית לזכרו של פרופ' שלמה פינס: ד"ר טוני סטריט

מועד האירוע: כ"ד באדר ב' תשע"ט, 31 במרס 2019, בשעה 18:00
מקום האירוע: בית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
בהשתתפות: