מפגש לכבוד פרופ' ב"ז קדר בהגיעו לגבורות
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

מפגש לכבוד פרופ' ב"ז קדר בהגיעו לגבורות

באירוע גבורות זה, במקום ערב הרצאות, קיים פרופ' קדר יריד רעיונות ובו הציג כ-40 נושאים למחקר בתחומים השונים של עבודתו והציע לנוכחים לבצע מחקרים אלה איתו או בכוחות עצמם בעזרת חומרים שיקבלו ממנו לפי העדפתם
מועד האירוע: כ"ו באדר ב' תשע"ט, 2 באפריל 2019, בשעה 16:00
מקום האירוע: בית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
בהשתתפות: