רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

מדעי המחשב והשפעתם על עתידנו

מועד האירוע: שני-רביעי, ט״ז-י״ח באלול תשע״ט, 18-16 בספטמבר 2019
מקום האירוע: בית האקדמיה, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בהשתתפות: