יום עיון יוסף פרל והמודרניות היהודית - מאתיים שנה להופעת ספר "מגלה טמירין"
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

יום עיון יוסף פרל והמודרניות היהודית - מאתיים שנה להופעת ספר "מגלה טמירין"

מועד האירוע: ל׳ במרחשוון תש"ף, 28 בנובמבר 2019, בשעה 13:00
מקום האירוע: בית האקדמיה, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
בחודש נובמבר 2019 נערך באקדמיה הכינוס "יוסף פרל והמודרניות היהודית", ובו צוינו מאתיים שנה להופעת "ספר מגלה טמירין" (וינה 1819). "ספר מגלה טמירין" היה אחד הספרים המרכזיים בספרות ההשכלה בגליציה והשפיע עמוקות על התפתחות ספרות עברית ויידיש החדשה. הספר הוא סאטירה אנטי-חסידית שנונה שעיצבה במובנים רבים את דימויה של החסידות עד לראשית המאה העשרים. ביום העיון נדונו היבטים ספרותיים, חינוכיים והיסטוריים בפועלו של יוסף פרל איש טרנופול (1773–1839) וכן ההשכלה היהודית בכלל ומגמותיה לאורך המאה התשע-עשרה. בכינוס השתתפו עשרה חוקרים ידועי שם ממגוון אוניברסיטאות, והוא נחתם במושב מיוחד בהשתתפות פרופ' יונתן מאיר ופרופ' דן מירון. הובילו את הכינוס חברי האקדמיה פרופ' ישראל ברטל, פרופ' אבנר הולצמן ופרופ' יונתן מאיר.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בהשתתפות: