הכינוס הרב-תחומי השנתי החמישי במדעי הטבע ובמדעי הרוח - יופי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הכינוס הרב-תחומי השנתי החמישי במדעי הטבע ובמדעי הרוח - יופי

מועד האירוע: יום שני, ח׳ בשבט תש"ף, 3 בפברואר 2020, בשעות 18:00-10:30
מקום האירוע: בית האקדמיה, רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים
בהשתתפות: