כינוס משותף עם האקדמיה הלאומית של דרום קוריאה בנושא Quantum Physics: From Fundamentals to Applications
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

כינוס משותף עם האקדמיה הלאומית של דרום קוריאה בנושא Quantum Physics: From Fundamentals to Applications

מועד האירוע: ימים רביעי-חמישי, י"ח-י"ט באלול תשפ"ב, 15-14 בספטמבר 2022
מקום האירוע: בית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
Watch videos from the first day of the conference, September 14, 2022

5\\14 Ora Entin-Wohlman - Spin-Orbit Interactions and Topological Phase Factors
6\\14 Youngkuk Kim - First-Principles Study of Functional Topological Materials
7\\14 Moshe Goldstein - Photon-Instanton Collider Implemented by a Superconducting Circuit


Watch videos from the second day of the conference, September 15, 2022

9\\14 Shahal Ilani - Imaging Hydrodynamic Electrons Flowing Without Landauer-Sharvin Resistance
10\\14 Eun-Gook Moon - Identification of Quantum Spin Liquids with Topological Quantum Phase Transitions
11\\14 Avi Pe'er - Ultra Broadband Quantum Optical Technology - Sensing and Communication
12\\14 Yong-il Shin - Turbulence in Atomic Superfluid Gases
13\\14 Hadar Steinberg - Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenide Superconducting Devices
בהשתתפות: