רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

כינוס בין-לאומי בנושא מרטין בובר ומורשתו

מועד האירוע:
ימים שני-שלישי, א'-ב' בשבט תשפ“ג, 24-23 בינואר 2023
ב-23–24 בינואר 2023 התקיים בבית האקדמיה כינוס בין-לאומי בנושא "מרטין בובר ומורשתו". עיקרון מנחה במחשבתו של בובר, הנשיא הראשון של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, היה הגישה הדיאלוגית, והוא ביקש להרחיב את המחקר המדעי באמצעות גישה רב-תחומית המשלבת יחד מגוון תחומי דעת.
 
את הכינוס הוביל חבר האקדמיה פרופ' יונתן מאיר, והוא נערך לרגל פרסום כל כתבי מרטין בובר, פרי שיתוף פעולה של האקדמיה ואוניברסיטת היינריך היינה בדיסלדורף.
 
לצפייה ביום הכינוס הראשון, יום ב' 23 בינואר: 
לצפייה ביום הכינוס השני, יום ג' 24 בינואר: 
 
בהשתתפות: