תשתיות במדעי הרוח | דיגיטציה של טקסטים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

תשתיות במדעי הרוח | דיגיטציה של טקסטים

מועד האירוע: ביום רביעי י"א בסיוון תשפ"ג, 31 במאי 2023
מקום האירוע: בבית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים ובשידור חי בעמוד זה
ב-31 במאי 2023 התקיים בבית האקדמיה יום העיון הראשון בסדרה תשתיות במדעי הרוח, סדרת מפגשי חוקרים בעקבות המלצות דוח מצב המדע בישראל תשפ"ג/2022. הסדרה נועדה ליצור פורום בלתי פורמלי למפגשים בין יוצרי התשתיות ומנהליהן לקהילת החוקרים המשתמשים בהן. הכינוס דיגיטציה של טקסטים התמקד באתגרים ובהזדמנויות שמעמידה בפני קהילות החוקרים וצרכני מאגרי הנתונים ההתפתחות החישובית והטכנולוגית בסריקה, בעיבוד, בניתוח ובהנגשה של טקסטים למחקרים במדעי הרוח. הרצאות הכינוס התמקדו בטקסטים כתובים. בכינוסי ההמשך הכוונה לעסוק בסוגי חומרים אחרים (שמעיים, ויזואליים, תלת-ממדיים וכדומה).
 
במושב הראשון, ארכיונים וספריות בעידן הדיגיטלי, דנו המרצים בהתפתחות ארכיון/ספרייה דיגיטליים, ניתחו את השפעות העידן הדיגיטלי על ארגון הארכיון/ספרייה ועל אופני נגישות הטקסטים למחקר והצביעו על השינויים והחידושים שחוללו הדיגיטציה והמרשתת במחקר במדעי הרוח. במושב השני, התפתחויות טכנולוגיות בעיבוד ובניתוח טקסטים, הציגו חוקרים מתחומים שונים את התמורות החישוביות והטכנולוגיות שהתחוללו בתחום, עמדו על הפוטנציאל המחקרי של התמורות הללו והצביעו על המאפיינים הטכנולוגיים שנדרשים להקמת תשתיות עיבוד וניתוח במדעי הרוח. במושב השלישי, מפירות המחקר הטקסטואלי בעידן הדיגיטלי, הציגו חוקרים ממדעי הרוח שימוש בכלים טכנולוגיים ובטקסטים מונגשים דיגיטלית לצורך מחקרם, חשפו בפני המשתתפים אפשרויות הטמונות במחקר מהסוג הזה ועמדו על המשאבים והתשתיות שהוא דורש.
 
בהשתתפות: