הכינוס השנתי התשיעי של מרכז הקשר (וידאו ומצגות)
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

כנסים שנתיים - הרצאות ומצגות

הכינוס השנתי התשיעי של מרכז הקשר (וידאו ומצגות)

דצמבר 2018
תוכנית האירוע ורשימת נציגי המוסדות והארגונים ביריד התעסוקה

 
 
 

וידיאו - ברכות, נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן

מצגת ווידיאו - שירה נבון, ות"ת
 


מצגת ווידיאו - סמדר הירש, ISERD
 

 

מצגת ווידיאו - רחל אביטן, תוכנית עמיתי עזריאלי
 

 


מצגת ווידיאו - גרנית בן-עזרה זינגר, המרכז לקליטה במדע
 

 

מצגת ווידיאו - מוניקה לב-כהן, ScienceAbroad
 
 

 
 

וידיאו - יהודית וקובי ריכטר, "מדינול"

תמונות מהאירוע: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ד"ר קובי ריכטר
 
 
ד"ר יהודית ריכטר
 
גליה פינצי
 
 
 גרנית בן-עזרא זינגר
 
מוניקה לב-כהן
 
 
פרופ' נילי כהן
 
רחל אביטן
 
שירה נבון
 
סמדר הירש
 
בהשתתפות: