רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' עמנואל טוב

האוניברסיטה העברית בירושלים
מקרא

פרופ' חוה טורניאנסקי

האוניברסיטה העברית בירושלים
ספרות יידיש ותרבות אשכנז

פרופ' רשף טנא

מכון ויצמן למדע
כימיה