רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יעקב זיו

הטכניון
הנדסת חשמל

פרופ' אורי זליגסון

אוניברסיטת תל-אביב
המטולוגיה