רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אורי זליגסון

פרופ' אורי זליגסון

שנת הבחירה: תשס"א 2001
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: המטולוגיה

קישורים נוספים: