פרופ' מאיר וילצ'יק
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' מאיר וילצ'יק

פרופ' מאיר וילצ'יק

שנת הבחירה: תשמ''ח 1988
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: ביופיזיקה