פרופ' יהושע יורטנר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יהושע יורטנר

פרופ' יהושע יורטנר

שנת הבחירה: תשל''ג 1973
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: כימיה
צרו קשר: jortner@post.tau.ac.il