רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' דב פרוהמן

פרופ' דב פרוהמן

שנת הבחירה: תשנ''ב 1991
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
התחום המדעי: פיזיקה שימושית