פרופ' בנימין איזק
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' בנימין איזק

פרופ' בנימין איזק

שנת הבחירה: תשנ''ו 1996
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: היסטוריה
צרו קשר: isaacb@tauex.tau.ac.il

קישורים נוספים: