פרופ' אהרן ברק
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אהרן  ברק

פרופ' אהרן ברק

שנת הבחירה: תשל''ו 1976
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת רייכמן
התחום המדעי: משפטים

קישורים נוספים: