פרופ' אלחנן הלפמן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אלחנן הלפמן

פרופ' אלחנן הלפמן

שנת הבחירה: תשמ''ח 1988
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: כלכלה
צרו קשר: ehelpman@harvard.edu