פרופ' דון הנדלמן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' דון הנדלמן

פרופ' דון הנדלמן

שנת הבחירה: תשנ''ח 1998
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: אנתרופולוגיה

קישורים נוספים:

לריאיון שנערך עם פרופ' הנדלמן במסגרת מיזם "ראיונות החברים" (מראיינים: פרופ' אייל בן־ארי ופרופ' ד"ר קרול קדרון)