פרופ' מנחם יערי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' מנחם יערי

פרופ' מנחם יערי

שנת הבחירה: תשנ''ב 1992
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: כלכלה
צרו קשר: mey@math.huji.ac.il

קישורים נוספים:

"צמיחתה של האווירה האנטי-אינטלקטואלית היא סכנה למערכת האקדמית", שיחה עם פרופ' יערי, מתוך ביטאון האקדמיה "האיגרת" גיליון 42
לריאיון שנערך עם פרופ' יערי במסגרת מיזם "ראיונות החברים" (מראיינים: פרופ' אבישי מרגלית ופרופ' אריאל רובינשטיין)