פרופ' יוחנן פרידמן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -