פרופ' איתן קולברג
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' איתן קולברג

פרופ' איתן קולברג

שנת הבחירה: תשנ''ג 1993
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: שפה וספרות ערבית

קישורים נוספים: