פרופ' אריאל רובינשטיין
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אריאל  רובינשטיין

פרופ' אריאל רובינשטיין

שנת הבחירה: תשנ''ה 1995
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: כלכלה
צרו קשר: rariel@tauex.tau.ac.il