רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' שאול שקד

פרופ' שאול שקד

שנת הבחירה: תשמ''ו 1986
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: לימודים איראניים, מדע הדתות
תאריך הפטירה: כא' במרחשוון תשפ"ב, 27 באוקטובר 2021

קישורים נוספים:

לקריאת הספד שכתב חבר האקדמיה פרופ' גדליה סטרומזה על פרופ' שקד ז"ל (מתוך הדוח השנתי של האקדמיה לשנת תשפ"ב)
לריאיון שנערך עם פרופ' שקד במסגרת מיזם "ראיונות החברים" (מראיינים: פרופ' גדליה סטרומזה ופרופ' דוד שולמן)