רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' גדליה סטרומזה

פרופ' גדליה סטרומזה

שנת הבחירה: תשס"ח 2008
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מדע הדתות

קישורים נוספים: