רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יוסף בן-דוד

פרופ' יוסף בן-דוד

שנת הבחירה: תשמ''א 1981
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: סוציולוגיה
תאריך הפטירה: ב" בשבט תשמ"ו, 2 בספטמבר 1986