פרופ' חיים סידר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' חיים סידר

פרופ' חיים סידר

שנת הבחירה: תשס"ג 2003
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: ביוכימיה, ביולוגיה של התא, גנטיקה מולקולרית
צרו קשר: cedar@md.huji.ac.il

קישורים נוספים: