פרופ' נילי כהן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' נילי כהן

פרופ' נילי כהן

שנת הבחירה: תשס"ד 2004
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: משפטים
צרו קשר: nilico@tauex.tau.ac.il

קישורים נוספים:

"ישראל נוסדה על תרבות, חלומות ושאיפות שהורכבו מעולמות רוחניים אדירים. חייבים לשמר אותם", ריאיון עם נשיאת האקדמיה לשעבר פרופ' כהן בביטאון האקדמיה, האיגרת, גיליון 43
לריאיון שנערך עם פרופ' כהן במסגרת המיזם "ראיונות החברים" (מראיינים: פרופ' אבנר הולצמן ופרופ' דניאל פרידמן)