פרופ' מרגלית פינקלברג
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' מרגלית פינקלברג

פרופ' מרגלית פינקלברג

שנת הבחירה: תשס"ה 2005
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: לימודים קלאסיים

קישורים נוספים:

לריאיון שנערך עם פרופ' פינקלברג במסגרת המיזם "ראיונות החברים" (מראיינים: פרופ' דוד שולמן ופרופ' דנה שלו)