רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' מרגלית פינקלברג

פרופ' מרגלית פינקלברג

שנת הבחירה: תשס"ה 2005
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: לימודים קלאסיים

קישורים נוספים: