רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יעקב בלידשטיין

פרופ' יעקב בלידשטיין

שנת הבחירה: תשס"ז 2007
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
התחום המדעי: מחשבת ישראל

קישורים נוספים: