פרופ' חוה טורניאנסקי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' חוה  טורניאנסקי

פרופ' חוה טורניאנסקי

שנת הבחירה: תשס"ז 2007
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: ספרות יידיש ותרבות אשכנז

קישורים נוספים: