פרופ' משה הלברטל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' משה הלברטל

פרופ' משה הלברטל

שנת הבחירה: תש"ע 2010
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מחשבת ישראל, פילוסופיה

קישורים נוספים: