פרופ' רשף טנא
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' רשף טנא

פרופ' רשף טנא

שנת הבחירה: תשע''א 2011
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: כימיה

קישורים נוספים: