פרופ' דוד מילשטיין
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' דוד מילשטיין

פרופ' דוד מילשטיין

שנת הבחירה: תשע''ב 2012
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: כימיה אורגנית