רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' עמנואל טוב

פרופ' עמנואל טוב

שנת הבחירה: תשע''ב 2012
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מקרא

קישורים נוספים: