פרופ' עמנואל טוב
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -