רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' דוד  שמיידלר

פרופ' דוד שמיידלר

שנת הבחירה: תשע''ג 2013
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: כלכלה, מתמטיקה