פרופ' מיכל בירן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' מיכל בירן

פרופ' מיכל בירן

שנת הבחירה: תשע"ד 2014
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: היסטוריה, לימודי אסיה, לימודי האסלאם
צרו קשר: biranm@mail.huji.ac.il