פרופ' אריאל פורת
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אריאל פורת

פרופ' אריאל פורת

שנת הבחירה: תשע"ד 2014
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: משפטים
צרו קשר: porata@tauex.tau.ac.il