פרופ' אלכסנדר לובוצקי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אלכסנדר לובוצקי

פרופ' אלכסנדר לובוצקי

שנת הבחירה: תשע''ד 2014
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מתמטיקה